Author name: admin

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีร

ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก
ดนตรีศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูดนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา กำหนด วัน เวลาสอบวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูดนตรี Read More »

Scroll to Top