ข่าวสาร

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน...

อ่านต่อ

ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570)

โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570) จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

อ่านต่อ

กิจกรรม

ผลงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 ระดับชาติ เหรียญทอง 7 รายการ เหรียญเงิน...

อ่านต่อ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565...

อ่านต่อ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (กลุ่มดีเด่น)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เป็นตัวแทนจากโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายไชยวัฒน์...

อ่านต่อ
Scroll to Top