กีฬาภายใน 2566

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาดังนี้ ฟุตบ...

อ่านต่อ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ม...

อ่านต่อ
Scroll to Top