กิจกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรเรียน

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง โดยมี นางทรรศนีย์ พลพวก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ Read More »

เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ได้แก่ นายพีรดล เขื่อนมั่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

เลือกตั้งประธานนักเรียน Read More »

พิธีไหว้ครู 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีงาม แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นางทรรศนีย์ พลพวก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

พิธีไหว้ครู 2567 Read More »

กิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

กิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting) โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติกฎระเบียบของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ดำเนินการเสนอแนะแนวทางในการดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting) Read More »

ต้อนรับผู้อำนวยการ นางทรรศนีย์ พลพวก

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นำโดย นางณัฏยา ปะกายะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมต้อนรับ นางทรรศนีย์ พลพวก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

ต้อนรับผู้อำนวยการ นางทรรศนีย์ พลพวก Read More »

Scroll to Top