สิงหาคม 2023

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เป็นประธานในพิธี โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลายรายการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแข่งขันวาดภาพระบายสี, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ, การแข่งขันแดนเซอร์รีไซเคิล, Green Market เป็นต้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 Read More »

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Read More »

Scroll to Top