มกราคม 2024

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. (ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน

ให้บุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศ มาดำเนินการ สอบคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน Read More »

รับสมัครธุรการโรงเรียน

ด้วย โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ๑ อัตรา โดย
วิธีการจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

รับสมัครธุรการโรงเรียน Read More »

Scroll to Top