ต้อนรับรองผู้อำนวยการณัฏยา ปะกายะ

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมต้อนรับ
นางณัฏยา ปะกายะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ด้วยความยินดียิ่ง

ต้อนรับรองผู้อำนวยการณัฏยา ปะกายะ Read More »