ข่าวสาร

ข่าวสาร ประกาศ ความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูดนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา กำหนด วัน เวลาสอบวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วิชาเอก ดนตรีศึกษา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

ไม่กำหนดช่วงอายุ

ห้องธุรการ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 15 กันยายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,000 บาทอายุระหว่าง 35-45 ปีห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ประกาศผล ในวันที่ 8 กันยายน 2566

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภา …

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

Scroll to Top