ข่าวสาร

ข่าวสาร ประกาศ ความเคลื่อนไหว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. (ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล)

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน

ให้บุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศ มาดำเนินการ สอบคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียน Read More »

รับสมัครธุรการโรงเรียน

ด้วย โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ๑ อัตรา โดย
วิธีการจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

รับสมัครธุรการโรงเรียน Read More »

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก
ดนตรีศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูดนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา กำหนด วัน เวลาสอบวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูดนตรี Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วิชาเอก ดนตรีศึกษา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

ไม่กำหนดช่วงอายุ

ห้องธุรการ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 15 กันยายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีศึกษา Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,000 บาทอายุระหว่าง 35-45 ปีห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ประกาศผล ในวันที่ 8 กันยายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง Read More »

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Read More »

Scroll to Top