ข่าวสาร

ข่าวสาร ประกาศ ความเคลื่อนไหว

44 ปี ตุ้มโฮม โนนแจ้ง ฮักแพง ขาวแดง

ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียงในอาคารโดมอเนกประสงค์

44 ปี ตุ้มโฮม โนนแจ้ง ฮักแพง ขาวแดง Read More »

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภา

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570)

โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570) จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570) Read More »

Scroll to Top