ผลงานและรางวัล

ผลงานนักเรียน ผลงานครู ผลงานผู้อำนวยการ และผลงานโรงเรียน

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีร […]

ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 Read More »

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 ระดับชาติ
เหรียญทอง 7 รายการ
เหรียญเงิน 1 รายการ
เหรียญทองแดง 1 รายการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 Read More »

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
(ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น Read More »

ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (กลุ่มดีเด่น)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เป็นตัวแทนจากโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (กลุ่มดีเด่น)

ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (กลุ่มดีเด่น) Read More »

Scroll to Top