พิธีไหว้ครู 2567

พิธีไหว้ครู 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีงาม แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นางทรรศนีย์ พลพวก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

Scroll to Top