กิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

กิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

กิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นำโดย นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพ่อครูแม่ครูพบผู้ปกครอง (Classroom Meeting) โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติกฎระเบียบของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่าง ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ดำเนินการเสนอแนะแนวทางในการดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Scroll to Top