รับสมัครธุรการโรงเรียน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

– คุณวุฒิ ปริญญาตรีตามที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด

ขอบข่ายภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้
– งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ ต่างๆรวมทั้งระบบ SMSS และการทำลายเอกสาร
– งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและการบันทึก ข้อมูลการจัดทำข้อมูล การจัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
– งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ทั้งชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มารับบริการ หรือติดต่อราชการ
– งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การรับสมัคร
– ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
– ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.- 16.00 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://drive.google.com/file/d/1_hCBszY4pdah4SNuy1zmQ_lD7PF8v3hL/view?usp=sharing15

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top