วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (๓ มิถุนายน ๒๔๖๖) ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ เพื่อส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนำนักเรียนประกอบพิธี เวียนเทียนวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ เด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top