การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบป้ายกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

กติกา และข้อกําหนดเกี่ยวกับผลงาน
 • สามารถร่วมประกวดเป็นเดี่ยวหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
 • ผลงานที่ออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดกล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ และไม่ใช้ภาพประกอบที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยผู้ส่งผลงานเอง อีกทั้งไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg .jpeg .png  ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 150 dpi อัตราส่วน กว้าง x สูง (Width x Height)   320 x 210 ซม. หรือ 3200 x 2100 px
 • สามารถผลิตผลงานผ่าน Canva, Adobe Photoshop, Power Point หรือ Platform อื่นได้
 • สิ้นสุดรับผลงานวันที่ 18 สิงหาคม 2566 (23:59 น.)
 • ส่งไฟล์ผลงาน ผ่านทาง Google form : ส่งงานประกวด ออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 • ประกาศผลการประกวด 21 สิงหาคม 2566
 • ผลงานที่ชนะจะได้ใช้เป็นป้ายกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมเกียรติบัตร
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

ลำดับที่

รายการ

คะแนน

1

ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด

30

2

เทคนิคในการออกแบบชิ้นงาน 

20

3

ความคิดสร้างสรรค์ 

30

4

ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)

20

ติดต่อสอบถาม
 • นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี
 • email : sattarat.sks@gmail.com
 • นางสาวดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ
 • email : dunghathai95@gmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top