การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมนำโดย นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยมี นายสุดใจ อ่อนฤาชา​ รอง ​ผอ.ส​พม.บุรีรัมย์​ เป็นประธาน​กรรมการ​ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินให้คำแนะนำ ชี้แนะงานทั้ง 4 กลุ่มงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

Scroll to Top