เวียนเทียนในวันเข้าพรรษา ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์  737 Views


โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม แห่เทียน และเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 19 ก.ค. 2556

 

คุณครูพิมพกานต์ ช่วยดูแล และให้คำแนะนำในการปรับดับต้นเทียน

 

 

 

ต้นเทียนที่เสร็จสมบูรณ์สวยงาม

คุณครูรังสิวุฒิ ผู้ทำหน้าที่ขับรถต้นเทียน

ทีมงานแรงงานประจำโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : สัตตรัตน์  ศรีกาสี

เรียบเรียง : สัตตรัตน์  ศรีกาสี


แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุด : 2017-08-14 08:02:56